Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

1. Агенция за недвижими имоти „ИНТРИГА”ООД извършва посредническа дейност при осъществяване на сделки с недвижими имоти, изисква, съхранява и обработва лични данни на клиенти, желаещи да използват услугите на aгенцията и ползватели на сайта за целите на обслужването им.

2. По повод осъществяване на основния си предмет на дейност, чрез сайта, „ИНТРИГА”ООД събира и обработва информация, свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти, като използва предоставената информация единствено по повод осъществяване на дейността си и с цел осъществяване на желаните от потребителите и клиентите сделки с недвижими имоти.

3. „ИНТРИГА”ООД  съхранява и обработва информация за лични данни постъпила чрез формите за контакт в сайта, чрез обаждания по телефон, чрез изпращане на кореспонденция по електронна пощаили при посещение в офиса на агенцията.

4. „ИНТРИГА”ООД  събира, използва и обработва информацията, описана по-горе с цел да предостави на търсената от потребителя информация за недвижими имоти и свързаните с тях информационни услуги; с цел сключване на договори за посреднически услуги; с цел провеждане на огледи на недвижими имоти; с цел приемане и обработване на получени оферти, сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция при изпълнение на законови задължения, свързани с изисквания за съхраняване или предоставяне на информация във връзка с разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи.

5. По повод осъществяване на дейността си, „ИНТРИГА”ООД  събира и обработва информация, свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти, като за тези цели администраторите на „ИНТРИГА”ООД  въвеждат в корпоративната база данни информация, подадена от потребителите, както следва:

-при търсене на имот: име, телефон, e-mail, приблизителна цена на сделката, характеристики на търсения имот;

-при предлагане на имот: име, телефон, e-mail на собственика, адрес на имота, продажна цена или месечен наем, основни характеристики на имота;

-при сключване на договори за посредничество: име, телефон, e-mail, постоянен адрес, номер на лична карта, ЕГН;

-за провеждане на огледи на недвижими имоти и предоставяне на информация за недвижими имоти: име, телефон, e-mail, постоянен адрес, номер на лична карта, ЕГН;

-за документиране на договорни отношения, чрез сключване на предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти по чл.19 от ЗЗД, договори за наем, различни видове споразумения и други документи по търговската дейност на „ИНТРИГА”ООД: име, телефон, e-mail, постоянен адрес, номер на лична карта, ЕГН;

- при разглеждане на кандидатури за работа: имена на кандидатите, телефон, e-mail за връзка, биографични данни;

-за целите на личен състав и счетоводната дейност: име, телефон, e-mail, постоянен адрес, номер на лична карта, ЕГН;

6. С оглед осъществяването на желаните сделки с недвижими имоти от страна на потребителите, подали в сайта http://intriga-rent.com/bg/ оферта за предлагане на недвижим имот, агенцията има право да предоставя на трети лица само описателна характеристика на тези имоти, изготвена според правилата на агенцията и изнесена в публичната част на нейната база-данни.

7. „ИНТРИГА”ООД  не събира и не съхранява чувствителни лични данни от специалната категория по смисъла на чл.5 от Закона за защита на личните данни, а именно такива които: разкриват расов или етнически произход; разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном;

8. „ИНТРИГА”ООД гарантира, че личните данни, събирани в резултат на осъществяване на дейността си ще бъдат пазени в строга конфиденциалност, няма да бъдат използвани извън целите, за които те се събират и няма да бъдат предоставяни на трети лица,без съгласието на титулярите по тях, освен в предвидените от закона случаи.

9. „ИНТРИГА”ООД  работи за защита на поверителността и сигурността на информацията, която получава в хода на своята дейност. Достъпът до тази информация е ограничен и са налице политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване.

10. „ИНТРИГА”ООД  използва предоставената информация единствено по повод осъществяване на дейността си и с цел осъществяване на желаните от потребителите и клиентите сделки с недвижими имоти и осъществяване на дейността си.

11. „ИНТРИГА”ООД  не предоставя по никакъв повод на трети лица, информация, представляваща лични данни на потребителите, освен с тяхното изрично съгласие и в предвидените от закона случаи.

12. С оглед осъществяването на желаните сделки с недвижими имоти от страна на потребителите, подали оферти за предлагане на недвижими имоти, „ИНТРИГА”ООД  има право да предоставя на трети лица описателна характеристика на тези имоти, изготвена според правилата на корпоративната практика на „ИНТРИГА”ООД  и изнесена в публичната част на сайта.

13. Потребителите имат законно право да поискат подробности за личната информация, която съхраняваме за тях. „ИНТРИГА”ООД  Ви дава възможност да запазите своята лична информация точна и актуална. По всяко време можете да искате „ИНТРИГА”ООД  да коригира, изтрие или ограничи обработката на ваши лични данни. Можете да искате да получите потвърждение дали ваши лични данни се обработват от „ИНТРИГА”ООД, както и да получите достъп за коригиране на Вашите лични данни, да упражните правото си на преносимост на данни или да оттеглите съгласието си за съхранение и обработка на Ваши лични данни.

14. „ИНТРИГА”ООД  се задължава да съблюдава и прилага мерките за конфиденциалност и защитеност на информацията непрекъснато, като част от своята дейност. 
15. Въпроси и искания във връзка с правата Ви по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към Росен Георгиев Карагьозов на адреса на агенцията: град Хасково, бул."Съединение" 10, ет.1 офис 15, имейл: rent@intriga-rent.com, тел.0879/387574.


Бързо търсене:

Населено място:

Район:

Под район:
Тип имот:

BGN

BGN

Разширено търсене

Контакти и връзка с нас За Нас Публикуване на имот Условия Услуги Работа в Агенцията Важно да знаете Застраховки Новини Политика за защита на личните данни