За Нас

     Член на “Национално сдружение брокери на имоти” / НСБИ /

“Интрига” ООД гр.Хасково е създадена през 2006 година. Търговското дружество е регистрирано в ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ за РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКА с регистрационен №94428/25.07.2016 година, клас №35, клас №36 и клас №45.

"Интрига" ООД е съучредител и член на "Национално сдружение брокери на имоти" / "НСБИ" /, което е учредено на 13 април 2013 г. Към момента в "НСБИ" членуват над 143 фирми. "Интрига" ООД е член на Управителен съвен на "НСБИ". Сдружението цели защита на потребителите на посреднически услуги и правата и интересите на своите членове чрез приемане на специален закон за брокерите, с който да се въведат правила за работа на пазара на имоти и да се регламентира създаването на Национален регистър на брокерите в Република България.

Ние предлагаме :

 • Посредничество при покупка на недвижим имот
 • Посредничество при продажба на недвижим имот
 • Посредничество при отдаване под наем на недвижим имот
 • Посредничество при наемане на недвижим имот
 • Пакет услуги, свързани с управление на недвижими имоти
 • Инвестиционно консултиране
 • Правни консултации във връзка с водените сделки
 • Подготовка на необходимите документи, касаещи сделки с недвижими имоти

Използвайки нашите услуги Вие ще получите:

 1. - сигурност в законността на сделката
 2. - най-добрата оферта за това, което търсите или предлагате
 3. - професионален ангажимент от наша страна

Възнаграждението за извършените от агенцията услуги при покупко-продажба на недвижим имот е в размер на 2,50% / две цяло и петдесет/ процента от договорената продажна цена, без ДДС и е платимо в деня на сключване на предварителен договор за покупко-продажба, или ако няма такъв в деня на нотариалното прехвърляне на имота.

Възнаграждението за извършените от агенцията услуги по отдаване или наемане на недвижим имот е в размер на 50% /петдесет процента/ от договорената наемна цена-платими еднократно.

Огледите се извършват след подписване на Възложение за оглед.

Защото Ние знаем за Вашите очаквания и ги предоставяме в Аванс !


Бързо търсене:

Населено място:

Район:

Квартал / Местност:
Вид имот:

BGN

BGN

РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Контакти и връзка с нас За Нас Публикуване на имот Условия Услуги Важно да знаете Застраховки Новини Политика за защита на личните данни