БНБ: Кредитната активност на домакинствата крие рискове !

Управителният съвет на БНБ запази нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, на 2.0% през третото тримесечие на 2025 г.

 


Той има за цел да запази способността на банковата система да посрещне неблагоприятните ефекти от проявленията на бизнес и финансовия цикъл чрез засилване на капиталовата позиция на банките.

Кредитната активност в сектора на домакинствата се запазва висока, особено в сегмента на жилищните кредити, като засиленото им предлагане от страна на кредитните институции създава условия за допълнително кредитно търсене, посочват от БНБ. В краткосрочен план увеличението на кредитните обеми се отразява положително върху доходността на банковия сектор, но продължителните периоди на висок кредитен растеж създават предпоставки за потенциално нарастване на задлъжнялостта и акумулиране на кредитен риск в балансите на банките.

При неблагоприятни тенденции в икономическата среда способността за обслужване на задълженията може да отслабне, което да доведе до нарастване на необслужваните кредити и на разходите за обезценки. Във връзка с това кредитните институции следва да поддържат кредитни стандарти на база на набора, определен от Управителния съвет на БНБ на 20 май 2024 г., както и на други показатели.

БНБ с предупреждения за кредитите

Наред с това е необходимо кредитните институции да прилагат своевременно и адекватно провизиране, базирани на консервативни допускания, които отчитат рисковете при неблагоприятно развитие в икономическата среда.
 
През първите девет месеца на 2023 г. нивото на този буфер беше 1.5%, приложимо към кредитни рискови експозиции в Република България, като БНБ бе един от първите компетентни органи, които затегнаха мярката след пандемията от COVID-19.

 

istock
istock

 

Предвид трайно запазилите се високи темпове на кредитен растеж и несигурността в икономическата среда, през септември 2022 г. нивото на антицикличния капиталов буфер беше повишено на 2.0% (в сила от 1 октомври 2023 г.), като бе отчетена вероятността от изостряне и натрупване на рискове за финансовото посредничество с оглед на икономическите процеси в ЕС и отражението им върху финансовата система.

Прилаганата макропруденциална политика на БНБ за капиталови буфери е традиционна оценявана високо от международните партньори (ЕЦБ, ЕССР, МВФ, кредитни рейтингови агенции и др.).

Информация : www.pariteni.bg

« back
Новина номер 2

11:00, 04 Юли 2014

 Сделките с недвижимиимоти  бележат лек растеж за полугодието на 2014. 30.05.2014   През първото и второто тримесечие на 2014г. възстановяванетоот кризата е в...

» Виж още

Пришълци с пари изкупуват Хасково, пазарът живна

11:58, 04 Юли 2014

Наплив на инвеститори и хора с пари в брой раздвижи пазара на имоти в Хасково и доведе до минибум на бизнеса в града и региона. От няколко месеца са налице реални инвеститорски сделки, които в...

» Виж още

Средно с 0,3% са поскъпнали жилищата през второто тримесечие

17:57, 23 Юли 2014

С 0,3% средно са се увеличили пазарните цени на жилищата* в България през второто тримесечие на 2014 г., спрямо първите три месеца и спрямо същия период на миналата година, сочат данните на...

» Виж още

Бързо търсене:

Населено място:

Район:

Квартал / Местност:
Вид имот:

BGN

BGN

РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Контакти и връзка с нас За Нас Публикуване на имот Условия Услуги Важно да знаете Застраховки Новини Политика за защита на личните данни YouTube